Homepage

© Copyrights / Auteursrechten

© Copyrights / Auteursrechten

© Copyrights / Auteursrechten

© Copyrights / Auteursrechten

© Copyrights / Auteursrechten

Homepage

 


All information (text, images, audio and video) belongs to the original author. The information, services and/or products on this website may contain errors and may be temporarily interrupted. For information from third parties no responsibility will be accepted. The use of information from this website is for risk of the user. This website does not contain any concrete proposal, advice, service or product.

This website aims at providing target information for its users. For that reason, links are presented to content of other websites. These websites may benefit from the extra visitors obtained via these links. This method is legal based on Dutch law, Arnhem LJ nrs. AV5236 en AY0089 and Rotterdam, LJ nr. AA6826.

 

Homepage

 

Alle berichten (tekst, beelden, audio en video) behoren toe aan de betreffende auteur. De informatie, diensten en/of producten op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Voor informatie van derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt geheel voor risico van de gebruiker. De op deze website verstrekte informatie bevat geen concreet aanbod, (beleggings-) advies of (financiŽle) dienst.

Deze internetsite stelt zich ten doen om zoveel mogelijk gerichte informatie te vinden voor haar bezoekers. Hiertoe zijn verwijzingen opgenomen naar de al dan niet gecombineerde content van andere websites. Deze methode is juridisch vrij toegestaan, op grond van de onder meer de jurisprudentie van het gerechtshof in Arnhem, LJ nrs. AV5236 en AY0089, publicatiedatum 4-7-2006 en de uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam, LJ nr. AA6826 , publicatiedatum 23-08-2000.